ЛИНИЈА 31
ТРАСА ЛИНИЈЕ
        СМЕР А
  УЛИЦЕ:
СТУДЕНТСКИ ТРГ - Васе Чарапића - Трг Републике - Коларчева - Теразије - Краља Милана - Трг Славија - Булевар ослобођења - Устаничка -КОЊАРНИК
  СТАЈАЛИШТЕ:
СТУДЕНТСКИ ТРГ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ, ТЕРАЗИЈЕ, РК БЕОГРАЂАНКА, ТРГ СЛАВИЈА, КАРАЂОРЂЕВ ПАРК, ЈУЖНИ БУЛЕВАР, СТРАТИМИРОВИЋЕВА, ДУШАНОВАЦ ПОШТА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА, ДОМ ЗДРАВЉА ВОЖДОВАЦ, ХОТЕЛ СРБИЈА, ШУМИЦЕ, ПЕТРИЊСКА, КОЊАРНИК
      СМЕР Б
  УЛИЦЕ:
КОЊАРНИК - Устаничка - Булевар ослобођења - Трг Славија - Краља Милана - Теразије - Коларчева - Трг Републике - Васе Чарапића - СТУДЕНТСКИ ТРГ
  СТАЈАЛИШТЕ:
КОЊАРНИК, ПЕТРИЊСКА, ШУМИЦЕ, ХОТЕЛ СРБИЈА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА, ДУШАНОВАЦ ПОШТА, ГО ВОЖДОВАЦ, СТРАТИМИРОВИЋЕВА, ЈУЖНИ БУЛЕВАР, ФРАНШЕ Д'ЕПЕРЕА, КАРАЂОРЂЕВ ПАРК, ТРГ СЛАВИЈА, РК БЕОГРАЂАНКА, ТЕРАЗИЈЕ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ, СТУДЕНТСКИ ТРГ
ПОЛАСЦИ СА ТЕРМИНУСА
РАДНИ ДАН
  ТЕРМИНУС СТУДЕНТСКИ ТРГ
   
прва три
04:35
04:55
05:15
   
последња три
23:25
23:35
23:45
  ТЕРМИНУС КОЊАРНИК
   
прва три
04:05
04:25
04:45
   
последња три
22:55
23:05
23:15
  ИНТЕРВАЛИ
вршно оптерећење
4/5
ванвршно оптерећење
6/7
СУБОТА
  ТЕРМИНУС СТУДЕНТСКИ ТРГ
   
прва три
04:35
04:55
05:15
   
последња три
23:23
23:34
23:45
  ТЕРМИНУС КОЊАРНИК
   
прва три
04:05
04:25
04:45
   
последња три
22:53
23:04
23:15
  ИНТЕРВАЛ
7
НЕДЕЉА
  ТЕРМИНУС СТУДЕНТСКИ ТРГ
   
прва три
04:35
04:55
05:15
   
последња три
23:18
23:31
23:45
  ТЕРМИНУС КОЊАРНИК
   
прва три
04:05
04:25
04:45
   
последња три
22:48
23:01
23:15
  ИНТЕРВАЛ
9