ЛИНИЈА 408
ТРАСА ЛИНИЈЕ
        СМЕР А
  УЛИЦЕ:
ВОЖДОВАЦ - Бебелова - Баштованска - Паунова - Булевар ослобођења - Пут за Авалу - Стари крагујевачки пут - 13. октобар - Професора Андоновића - Шумадијска - Космајска - РАЉА /ДРУМИНЕ/
  СТАЈАЛИШТЕ:
ВОЖДОВАЦ, БАШТОВАНСКА, КРАГУЈЕВАЧКИХ ЂАКА, БАЊИЦА 2, РИСТЕ СТЕФАНОВИЋА, ВОЈЕ РАДИЋА, САВЕ ЈОВАНОВИЋА, ЈАЈИНЦИ /ДОМ ЗДРАВЉА/, МИЛУТИНА МИЉКОВИЋА, КЕФАЛОНИСКА, СПОМЕН ПАРК ЈАЈИНЦИ, РАКОВИЦА СЕЛО /СПОМЕН ЧЕСМА/, РАКОВИЦА СЕЛО, КРУЖНИ ПУТ, БЕЛИ ПОТОК /КУМБАРА/, ПОШТА, АВАЛА, ШУМАРЕВА КУЋА, ПУТА ЗА ЗУЦЕ, КАПИЈА ШУМАДИЈЕ, ШУПЉА СТЕНА, РАСКРСНИЦА ВРЧИН, РАСАДНИК, ПРЊАВОР /УЛАЗ/, СРЕДЊИ ПРЊАВОР, ПРЊАВОР /ШКОЛА/, ТРЕШЊА, АВАЛСКИ ЦВЕТ, ТРЕШЊА /ШКОЛА/, ТРЕШЊА /КОВИОНА/, 13.ОКТОБАР, ЛИВНИЦА, РАЉА /ЦЕНТАР/, РАЉА /ТРАФО/, РАЉА /ДРУМИНЕ/
      СМЕР Б
  УЛИЦЕ:
РАЉА /ДРУМИНЕ/ - Космајска - Шумадијска - Професора Андоновића - 13. oктобар - Стари крагујевачки пут - Пут за Авалу - Булевар ослобођења - Паунова - Црнотравска - Саве Машковића - ВОЖДОВАЦ
  СТАЈАЛИШТЕ:
РАЉА /ДРУМИНЕ/, РАЉА /ТРАФО/, РАЉА /ЦЕНТАР/, ЛИВНИЦА, 13.ОКТОБАР, ТРЕШЊА /КОВИОНА/, ТРЕШЊА /ШКОЛА/, АВАЛСКИ ЦВЕТ, ТРЕШЊА, ПРЊАВОР /ШКОЛА/, СРЕДЊИ ПРЊАВОР, ПРЊАВОР /УЛАЗ/, РАСАДНИК, РАСКРСНИЦА ВРЧИН, ШУПЉА СТЕНА, КАПИЈА ШУМАДИЈЕ, ПУТ ЗА ЗУЦЕ, ШУМАРЕВА КУЋА, АВАЛА, ПОШТА, БЕЛИ ПОТОК /КУМБАРА/, КРУЖНИ ПУТ, РАКОВИЦА СЕЛО, РАКОВИЦА СЕЛО /СПОМЕН ЧЕСМА/, СПОМЕН ПАРК ЈАЈИНЦИ, МИЛУТИНА МИЉКОВИЋА, ЈАЈИНЦИ /ДОМ ЗДРАВЉА/, САВЕ ЈОВАНОВИЋА, ВОЈЕ РАДИЋА, РИСТЕ СТЕФАНОВИЋА, БАЊИЦА 2, КРАГУЈЕВАЧКИХ ЂАКА, БАШТОВАНСКА, ПАУНОВА, ВОЖДОВАЦ
ПОЛАСЦИ СА ТЕРМИНУСА
РАДНИ ДАН
  ТЕРМИНУС ВОЖДОВАЦ
   
прва три
04:15
05:05
05:52
   
последња три
20:20
21:40
23:10
  ТЕРМИНУС РАЉА /ДРУМИНЕ/
   
прва три
04:35
05:25
06:15
   
последња три
20:20
21:35
22:50
  ИНТЕРВАЛИ
вршно оптерећење
47
ванвршно оптерећење
47
СУБОТА
  ТЕРМИНУС ВОЖДОВАЦ
   
прва три
04:45
05:53
07:01
   
последња три
20:31
21:40
23:05
  ТЕРМИНУС РАЉА /ДРУМИНЕ/
   
прва три
04:40
05:50
07:00
   
последња три
20:30
21:37
22:45
  ИНТЕРВАЛ
68
НЕДЕЉА
  ТЕРМИНУС ВОЖДОВАЦ
   
прва три
04:45
04:53
07:01
   
последња три
20:31
21:40
23:05
  ТЕРМИНУС РАЉА /ДРУМИНЕ/
   
прва три
04:40
05:50
07:00
   
последња три
20:30
21:37
22:45
  ИНТЕРВАЛ
68