ЛИНИЈА 48
ТРАСА ЛИНИЈЕ
        СМЕР А
  УЛИЦЕ:
ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ /ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА/ - Поенкареова - Јована Авакумовића - Булевар деспота Стефана - Митрополита Петра - Здравка Челара - Старине Новака - Београдска - Трг Славија - Булевар ослобођења - Трг ослобођења - Булевар ослобођења - Црнотравска - Борска - Варешка - Велизара Станковића - Вукасовићева - Вукасовићева други део - МИЉАКОВАЦ 3
  СТАЈАЛИШТЕ:
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ, ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ДУНАВ, УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПАЛИЛУЛА, ХАЛА ПИОНИР, ЦВИЈИЋЕВА, 27. МАРТА, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, ТРГ СЛАВИЈА /БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА/, КАРАЂОРЂЕВ ПАРК, ФРАНШЕ Д ЕПЕРЕА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА, ВЕЉКА ЛУКИЋА КУРЈАКА, КОСТЕ ЈОВАНОВИЋА, ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА, МОСОРСКА, ЦРКВА СВ. ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ, ПАУНОВА, ПЕТ СОЛИТЕРА, РАШКА, ПЕРЕ ВЕЛИМИРОВИЋА, СРПСКИХ УДАРНИХ БРИГАДА, КАНАРЕВО БРДО, СЛАВОЉУБА ВУКСАНОВИЋА, НАРОД. ХЕРОЈА ВЕЛИЗАРА СТАНКОВИЋА, МИЉАКОВАЦ 2, НИКОЛЕ МАРАКОВИЋА, МИЉАКОВАЧКА ШУМА, МИЉАКОВАЦ 3
      СМЕР Б
  УЛИЦЕ:
МИЉАКОВАЦ 3 - Вукасовићева други део - Вукасовићева - Велизара Станковића - Варешка - Борска - Црнотравска - Булевар ослобођења - Трг ослобођења - Булевар ослобођења - Трг Славија - Београдска - Старине Новака - Здравка Челара - Митрополита Петра - Булевар деспота Стефана - Јована Авакумовића - Поенкареова - ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ /ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА/
  СТАЈАЛИШТЕ:
МИЉАКОВАЦ 3, МИЉАКОВАЧКА ШУМА, НИКОЛЕ МАРАКОВИЋА, МИЉАКОВАЦ 2, НАРОД. ХЕРОЈА ВЕЛИЗАРА СТАНКОВИЋА, СЛАВОЉУБА ВУКСАНОВИЋА, КАНАРЕВО БРДО, СРПСКИХ УДАРНИХ БРИГАДА, ПЕРЕ ВЕЛИМИРОВИЋА, РАШКА, ПЕТ СОЛИТЕРА, ПАУНОВА, ЦРКВА СВ. ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ, МОСОРСКА, ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА, КОСТЕ ЈОВАНОВИЋА, ВЕЉКА ЛУКИЋА КУРЈАКА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА, ФРАНШЕ Д'ЕПЕРЕА, КАРАЂОРЂЕВ ПАРК, ТРГ СЛАВИЈА /БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА/, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 27. МАРТА, ЦВИЈИЋЕВА, ХАЛА ПИОНИР, УСТАНОВА КУЛТУРЕ ПАЛИЛУЛА, ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ДУНАВ, ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ(ИЗЛАЗ)
ПОЛАСЦИ СА ТЕРМИНУСА
РАДНИ ДАН
  ТЕРМИНУС ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ
   
прва три
04:30
04:45
05:00
   
последња три
23:00
23:15
23:30
  ТЕРМИНУС МИЉАКОВАЦ 3
   
прва три
05:00
05:15
05:30
   
последња три
22:30
22:45
23:05
  ИНТЕРВАЛИ
вршно оптерећење
5/6
ванвршно оптерећење
6/7
СУБОТА
  ТЕРМИНУС ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ
   
прва три
04:30
05:05
05:26
   
последња три
22:54
23:10
23:30
  ТЕРМИНУС МИЉАКОВАЦ 3
   
прва три
05:00
05:25
05:50
   
последња три
22:20
22:37
23:05
  ИНТЕРВАЛ
9
НЕДЕЉА
  ТЕРМИНУС ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ
   
прва три
04:30
05:10
05:45
   
последња три
22:37
23:00
23:30
  ТЕРМИНУС МИЉАКОВАЦ 3
   
прва три
05:00
05:25
05:50
   
последња три
22:15
22:35
23:05
  ИНТЕРВАЛ
9