Реализација собраћаја се остварује помоћу аутобуског, тролејбуског и трамвајског подсистема.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

copyright: JKP GSP Beograd - produkcija: S.P.I.S. 2015.