| Набавке | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Понуда: Сакупљање, транспорт и третман отпада (прикупљена чађ, гар, прашина настала процесом сагоревања течног горива у котлу) ППН-49/17
30.11.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина ручног виљушкара носивости 2t, 5ком. ППН-44/17
04.12.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Печати и улошци печата ППН-48/17
20.11.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Претплата на штампано и електронско издање Сл. Гласника РС ППН-43/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Магнетизација мотор-пилота (назив и ознака из општег речника набавке: 50532100 - Услуге поправке и одржавања електромотора) ППН-42/17
07.11.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и уградња стакала у објекте ППН-38/17
18.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина косилица за траву - по партијама ППН-40/17
13.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Чишћење и одмашћивање система вентилације у Сектору за исхрану и смештај ППН-39/17
05.10.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Провера техничке исправности 3 склоништа на локацији Нови Београд ППН-37/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Озелењавање и одржавање зеленила и сеча стабала ППН-36/17
следећа последња

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер