| Набавке | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Годишње сервисирање и поправка фискалних каса (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ППН-44/18
29.08.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Адаптација и санација лимарске радионице СП ''Дорћол'' ППН-32/18
28.08.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА АПАРАТА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ППН-36/18
22.08.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Налепнице за унутрашњост и спољашњост возила - по партијама ППН-37/18
13.07.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Печати и улошци печата ППН-45/18
04.07.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Баждарење и калибрација стационарног гас детектора (назив и ознака из општег речника набавке: 50433000 - Услуге калибрације - баждарења) ППН-31/18
31.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина хидрауличног сета за избијање лежајева ППН-29/18
28.05.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина усисивача ППН-28/18
25.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Провера техничке исправности склоништа, назив и ознака из општег речника набавки (71631400 - Услуге техничког прегледа грађевинских конструкција) ППН-27/18
17.05.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина уређаја за преглед тахографа UTT, назив и шифра из општег речника набавки (38540000 - Машине и апарати за испитивање и мерење) ППН-19/18
07.05.2018. до 11.30h
следећа последња

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер