ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка и уградња ПП врата у објектима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи) ВНД-178/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.07.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ АУТОБУСА SG/SL (назив и ознака из општег речника набавке: 50117300 - Услуге ремонта возила) ВНУ-175/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.07.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ДЕЛОВА ПНЕУМАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50116000 - Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-158/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.07.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хладњаци и други делови расхладног система - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312300 - Хладњаци за возила) ВНД-154/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.07.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ОРМАНА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ (назив и ознака из општег речника набавке: 44480000 - Разна опрема за противпожарну заштиту) ВНД-160/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.06.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Електропокретачи и алтернатори за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) ВНД-143/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРОМОТИВНО МАРКЕТИНШКИ МАТЕРИЈАЛ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39294100 - Производи за информисање и промоцију) ВНД-129/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКОГ ГАШЕЊА ПОЖАРА У МАГАЦИНУ УЉА У СП ''ЗЕМУН'' (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) ВНУ-162/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.06.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ У ЗГРАДИ ЗА САМЦЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) ВНУ-161/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.06.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Потрошни материјал за кухињу - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39220000 - Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство) ВНД-149/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.06.2019. до 11.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер