| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СПОНЕ И ДЕЛОВИ СПОНА ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34327000 - Управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-307/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.12.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КОЧНЕ ОБЛОГЕ И КОЧНЕ ПЛОЧИЦЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-285/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.12.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31431000 - Оловни акумулатори ) ВНД-286/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.12.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНУ ЗАПОСЛЕНИХ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 15000000 - Храна, пиће, дуван и сродни производи) ВНД-298/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.11.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : РЕМОНТ ТУРБОПУЊАЧА И РЕМОНТ КОМПРЕСОРА ЗА АУТОБУСЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-288/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.12.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови грејања за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-308/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.12.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА И БАЖДАРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА У САОБРАЋАЈНИМ ПОГОНИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50111000 - Услуге управљања возним парком, услуге поправки и одржавања возног парка) ВНУ-304/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.12.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Стакла и огледала за возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 14820000 – Стакло, 38622000 - Огледала) ВНД-289/18
17.12.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбо пуњача - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-267/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
17.12.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина опреме за евиденцију коришћења угоститељских услуга у ресторанима друштвене исхране (назив и ознака из општег речника набавке: 31711310 - Систем за евиденцију присутности) ВНД-309/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.12.2018. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер