| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: РЕМОНТ ПУМПИ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И БРИЗГАЉКИ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50511000 - Услуге поправки и одржавање пумпи) ВНД-81/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.05.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Штампани обрасци – по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 79810000-Услуге штампања) ВНД-93/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.05.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Вучни мотори и делови вучних мотора, (назив и ознака из општег речника набавке: 16730000-Вучни мотори) ВНД-74/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.05.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПЛАСТИЧНИ И ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 44425000 - Прстенови, заптивачи, траке, лепљиви материјали и убризгавајући заптивачи) ВНД-69/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.05.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВ КА КЛИМА УРЕЂАЈА НА АУТОБУСИМА, (назив и ознака из општег речника набавке: 45331200 - Радови на инсталацији вентилације и климатизације) ВНУ-83/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.05.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за трамваје CAF - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-68/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
15.05.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА N1 ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА (PICK UP), 10 ком., (назив и ознака из општег речника набавке: 34131000 - "Pick - up" возила) ВНД-78/17
03.05.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт делова аутоматског мењача VOITH, ALLISON, ZF - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116300 - Услуге поправке и одржавања мењача возила) ВНУ-72/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.05.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ НОВИХ АУТОБУСА (МИДИБУС) ДО 35 МЕСТА ЗА СЕДЕЊЕ, ЗА ПРЕВОЗ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, КОМ. 12 (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-84/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.05.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт кочних чељусти аутобуса – по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 50116200 - Услуге поправке и одржавања кочница возила и делова кочница) ВНУ-71/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.05.2017. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.