ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРОИЗВОДЊЕ ''ВАТРОСПРЕМ'' У ВОЗИЛИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме) ВНУ-318/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.10.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови кочног система за трамваје (назив и ознака из општег речника набавке: 34630000 - Делови железничких или трамвајских локомотива или шинских возила; опрема за кoнтролу железничког саобраћаја) ВНД-316/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Aлат (ручни, мерни, резни, пнеуматски, електрични) (назив и ознака из општег речника набавке: 42650000 Пнеуматски ручни алати и ручни алати на моторни погон) ВНД-310/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Тахограф и делови тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 38561110 - Тахометри) ВНД-317/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кочне чељусти и резервни делови кочне чељусти (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-315/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ситан инвентар за кухињу (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 - Кухињска опрема) ВНД-313/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.10.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ОБНОВА ЛИЦЕНЦИ АНТИВИРУСНОГ ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-306/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хладњаци за аутобусе (назив и ознака из општег речника набавке: Хладњаци за возила - 34312300) ВНД-314/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.11.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Фарбе, фарбарски прибор и молерско-фарбарски материјал (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови и смоле) ВНД-305/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Замена бор фуга (назив и ознака из општег речника набавке: 45262340 - Фуговање) ВНУ-289/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.10.2019. до 11.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер