ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - добра: Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара (назив и ознака из општег речника набавке: 31625200 - Алармни системи за дојаву пожара) ВНД-71/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.04.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови компресора за аутобусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови осим мотора и делова мотора) ВНД-68/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.04.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Уља и мазива - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 09211000 - Уља за подмазивање и средства за подмазивање) ВНД-87/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.05.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови пнеуматске инсталације за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42113310 - Системи за довод ваздуха) ВНД-63/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.05.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка и уградња ПП врата у објектима ГСП-а (назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи) ВНД-67/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.05.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ МОТОРА ЗА АУТОБУСЕ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 – Делови за моторе) ВНД-58/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.03.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Прехрамбени производи и освежавајућа пића (назив и ознака из општег речника набавке: 15800000 - Разни прехрамбени производи) ВНД-61/19
02.04.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ НИСКОПОДНИХ СОЛО АУТОБУСА ГРАДСКОГ ТИПА КОМ. 10 (ИК 112М) (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-93/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.04.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: КАСКО ОСИГУРАЊЕ НОВИХ АУТОБУСА (МИДИБУС) ДО 35 МЕСТА ЗА СЕДЕЊЕ, ЗА ПРЕВОЗ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, КОМ. 12 (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-92/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.04.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ 5 НИСКОПОДНИХ СОЛО АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања) ВНУ-91/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.04.2019. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер