ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Остале услуге | Остало |

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

У ЈКП ГСП "Београд" се обављају и следеће услуге:

• Сарадња на изради Планова детаљне регулације

ОЈ "Развој и системски инжењеринг", телефон: 3192-466

• Давање Урбанистичких услова и услова за Урбанистичке пројекте

ОЈ "Развој и системски инжењеринг", телефон: 3192-466

• Давање сагласности на Главне пројекте

ОЈ ''Планирање и управљање саобраћајем'', телефон: 3664-089

• Израда саобраћајних пројеката обезбеђења градилишта

ОЈ "Планирање и управљање саобраћајем", телефон: 3664-022

ОЈ "Развој и системски инжењеринг", телефон: 3192-466

• Пружање услуге психолошке селекције кандидата

ОЈ "Људски ресурси", телефон: 3664-045

Обука кандидата за возача трамваја

ОЈ "Људски ресурси", телефон: 3664-317

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер