| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина машине за чишћење колектора електоромотора, (назив и озн ака из општег речника набавке: 42995000 - Разне машине за чишћење) МН-56/17
02.08.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Moдернизација управљачке јединице машине за балансирање радилица, (назив и ознака из општег речника набавке: 50110000 - Услуге поправки и одр жавања моторних возила и припадајуће опреме) МН-60/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.08.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Канцеларијски намештај и опрема објеката - по партијама, број МН-62/17 (назив и озна ка из општег речника набавке: 39130000 - Канцеларијски намештај) МН-62/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.07.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПИЈАЋА ВОДА ПУТЕМ ИЗНАЈМЉИВАЊА И ПОСТАВЉАЊА АПАРАТА ЗА ПИЈАЋУ ВОДУ, (назив и ознака из општег речника набавке: 41110000 - Пијаћа вода) МН-55/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.07.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБ АВКЕ - УСЛУГА: ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ОРУЂА ЗА РАД, (назив и ознака из општег речника набавке: 71632000 - Услуге техничких испитивања) МН-51/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.07.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПРВА ПОМОЋ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 33141623 - Кутије за прву помоћ) МН-59/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.08.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина индустријског усисивача са прикључком за две машине, 2 ком., (назив и озн ака из општег речника набавке: 42999100 - Усисивачи, изузев за домаћинство) МН-57/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.07.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Годишње одржавање уређаја за припрему воде, (назив и ознака из општег речника набавке: 45259200 - Поправка и одржавање уређаја за пречишћавање) МН-32/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.07.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА У ОБЈЕКТИМА ГСП - а, (назив и ознака из општег речника набавке: 39717200 - Уређаји за климатизацију и 4 5331220 - Радови на инсталацији климатизације) МН-31/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.07.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина уређаја за припрему и кондиционирање воде у котларницама ОЈ ЕГО и СП „ Земун“ (назив и ознака из општег речника набавке: 42912300 - Машине и апарати за филтрирање или пречишћавање воде) МН-50/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.07.2017. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер