| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА (назив и ознака из општег речника набавке: 45215500 - Јавни тоалети) МН-39/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.10.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Праћење кретања електро аутобуса и рада пуњача за електро аутобусе (назив и ознака из општег речника набавке: 63712710 - Услуге праћења саобраћаја) МН-34/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.10.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 Транспортни бетон и 44331000 Шипке) МН-33/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
19.10.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА (назив и ознака из општег речника набавке: 45215500 - Јавни тоалети) МН-35/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.09.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ситан инвентар за кухињу - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 - Кухињска опрема) МН-29/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.09.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Испитивање заштитних уређаја електроенергетске опреме у исправљачким и трафо станицама (назив и ознака из општег речника набавке: 50532400 - Услуге поправке и одржавања опреме за дистрибуцију електричне енергије) МН-32/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.09.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА (назив и ознака из општег речника набавке: 34927100 - Со за посипање путева) МН-31/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.09.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Потрошни материјал за кухињу - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 39220000 - Кухињска опрема ) МН-27/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.08.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Штампање листа - новине ГСП - а А4 (табак Б2) (назив и ознака из општег речника набавке: 79810000 - Услуге штампања) МН-30/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.08.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Годишње одржавање уређаја за припрему воде (назив и ознака из општег речника набавке: 45259200 - Поправка и одржавање уређаја за пречишћавање) МН-24/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
15.08.2018. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер