ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Линије | Уговорени превоз |

УГОВОРЕНИ ПРЕВОЗ

Превоз школске деце у редовне и специјалне основне школе

1. У школској 2018/2019. години превоз деце са посебним потребама је организован мидибусевима и минибусевима на следећим линијама:

Број линијеОпис линије
Д10 "Центар за заштиту одојчади, деце и омладине", Звечанска 7 до ОШ "Нови Београд" и Вртић "Маја"

2. У школској 2018/2019. години превоз деце до редовних основних школа је организован аутобусима на следећим линијама:

Број линијеОпис линије
Д8 ОШ "Олга Петров" Падинска скела

Центaр за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Број линијеОпис линије
Рута 1 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 2 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 3 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 4 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 5 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 6 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 7 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 8 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 9 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 10 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 11 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 12 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 13 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 14 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 15 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка
Рута 16 Превоз корисника Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју до дневног боравка

Све информације о уговореном превозу можете добити на број телефона: 011/366-4515.

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер