ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Информације  | Карте за превоз  |

КАРТЕ ЗА ПРЕВОЗ

ЈКП ГСП "Београд" обавештава кориснике услуга јавног градског превоза, да врши продају електронских допуна персонализованих и неперсонализованих „БусПлус" картица, на следећим продајним местима ГСП-а.

Нови терминали су инсталирани на следећим локацијама:

  • „Скендер бегова", ЈКП ГСП (шалтер сала) - Скендер бегова 47;
  • „Делиградска" - Делиградска 10;
  • „Трг Републике" - ТЦ „Трг Републике".

Истовремено обавештавамо кориснике услуга јавног градског превоза да уплате за електронску допуну персонализованих и неперсонализованих „БусПлус" картица могу вршити готовим новцем, платним картицама и чеком.

Продајна места раде радним даном од 7 до 19 часова. Терминал у Скендер беговој улици (шалтер сала) суботом ради од 8 до 15 часова, а сва остала продајна места суботом раде од 8 до 14 часова. Продајна места не раде недељом.

Издавање нових смарт картица, њихово важење и начин коришћења су у надлежности Дирекције за јавни превоз и систем Бус Плус о чему се информације могу добити на www.busplus.rs.

Категорије корисника и услови коришћења услуге превоза врше се у складу са Правилником о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Службени лист града Београда бр. 54/2015 од 17.09.2015. године).

Од 01.02.2012. године контролу врше контролори који су ангажовани у систему Бус Плус у складу са Правилником о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Службени лист града Београда бр. 30/2011 од 29.07.2011. године и бр. 54/2015 од 17.09.2015. године).

1. Цена карата ван режима претплате за појединачну вожњу

1.1. Папирна карта купљена у возилу код возача у дневном саобраћају:

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1 и 2
136,36
13,64
150,00
1, 2 и 3
272,73
27,27
300,00
1, 2, 3 и 4
363,64
36,36
400,00
3
136,36
13,64
150,00
3 и 4
272,73
27,27
300,00
4
136,36
13,64
150,00

1.2. Папирна карта купљена у возилу код возача у ноћном саобраћају:

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
136,36
13,64
150,00
1 и 2
190,91
19,09
210,00

1.3. Папирна карта купљена у возилу код возача на Е линијама у минибус возилима:

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

136,36
13,64
150,00

1.4. Папирна карта купљена у возилу код возача на Е линији Аеродром у минибус возилима:

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

272,73
27,27
300,00

2. Цене електронских карата ван режима претплате за више вожњи у одређеном временском периоду у дневном саобраћају

2.1. Електронске карте ван режима претплате за више вожњи – основне временске карте:

Неперсонализована пластична смарт картица

Зона

Време коришћења карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

карте за једну зону
1 и 2
90 минута
80,91
8,09
89,00
3
90 минута
80,91
8,09
89,00
4
90 минута
80,91
8,09
89,00
карте за више зона
1, 2 и 3
90 минута
162,73
16,27
179,00
1, 2, 3 и 4
90 минута
244,55
24,45
269,00
3 и 4
90 минута
162,73
16,27
179,00

На основу Решења о утврђивању цена услуга превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Службени лист града Београда бр. 15/17) које се примењује од 31. марта 2017. године утврђене су цене електронских карата ван режима претплате за више вожњи у одређеном временском периоду у дневном саобраћају и то:

Бесконтактна платна картица и мобилни телефон који подржава НФЦ технологију и има инсталирану одговарајућу апликацију

Зона

Време коришћења карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

карте за једну зону
1 и 2
90 минута
80,91
8,09
89,00
3
90 минута
80,91
8,09
89,00
4
90 минута
80,91
8,09
89,00
карте за више зона
1, 2 и 3
90 минута
162,73
16,27
179,00
1, 2, 3 и 4
90 минута
244,55
24,45
269,00
3 и 4
90 минута
162,73
16,27
179,00

2.2. Електронске карте ван режима претплате за више вожњи – дневне временске карте:

Неперсонализоване папирне смарт картице

Зона

Време коришћења карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1 и 2
1 дан
227,27
22,73
250,00
1, 2, 3 и 4
1 дан
681,82
68,18
750,00
1 и 2
3 данa
636,36
63,64
700,00
1, 2, 3 и 4
3 данa
1.627,27
162,73
1.790,00
1 и 2
5 данa
909,09
90,91
1000,00
1, 2, 3 и 4
5 данa
2.172,73
217,27
2.390,00

3. Цене електронских карата у претплати

3.1. Цене месечних електронских карата у претплати:

Грађани РС и страни држављани

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
2.718,18
271,82
2.990,00
1 и 2
2.977,27
297,73
3.275,00
1, 2 и 3
3.536,36
353,64
3.890,00
1, 2, 3 и 4
4.536,36
453,64
4.990,00
3
2.977,27
297,73
3.275,00
3 и 4
3.536,36
353,64
3.890,00
4
2.977,27
297,73
3.275,00

Ученици и студенти

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
990,91
99,09
1.090,00
1 и 2
1.018,18
101,82
1.120,00
1, 2 и 3
1.281,82
128,18
1.410,00
1, 2, 3 и 4
1.572,73
157,27
1.730,00
3
1.018,18
101,82
1.120,00
3 и 4
1.281,82
128,18
1.410,00
4
1.018,18
101,82
1.120,00

Остале повлашћене категорије

ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности; инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50-60% телесног оштећења;цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења; трајно неспособна лица за рад и привређивање; дијализирана лица; лица са лаком душевном заосталошћу; корисници права на новчану социјалну помоћ; лични и породични пензионери; незапослена лица; избегла и интерно расељена лица

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
990,91
99,09
1.090,00
1 и 2
1.018,18
101,82
1.120,00
1, 2 и 3
1.718,18
171,82
1.890,00
1, 2, 3 и 4
2.263,64
226,36
2.490,00
3
1.018,18
101,82
1.120,00
3 и 4
1.718,18
171,82
1.890,00
4
1.018,18
101,82
1.120,00

3.2. Цене полумесечних електронских карата у претплати:

Запослени, грађани РС и страни држављани

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
1.536,36
153,64
1.690,00
1 и 2
1.663,64
166,36
1.830,00
1, 2 и 3
2.118,18
211,82
2.330,00
1, 2, 3 и 4
2.718,18
271,82
2.990,00
3
1.663,64
166,36
1.830,00
3 и 4
2.118,18
211,82
2.330,00
4
1.663,64
166,36
1.830,00

3.3. Цена годишњих електронских карата у претплати:

Запослени, грађани РС и страни држављани

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
29.900,00
2.990,00
32.890,00
1 и 2
32.750,00
3.275,00
36.025,00
1, 2 и 3
38.900,00
3.890,00
42.790,00
1, 2, 3 и 4
49.900,00
4.990,00
54.890,00
3
32.750,00
3.275,00
36.025,00
3 и 4
38.900,00
3.890,00
42.790,00
4
32.750,00
3.275,00
36.025,00

Ученици и студенти

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
10.900,00
1.090,00
11.990,00
1 и 2
11.200,00
1.120,00
12.320,00
1, 2 и 3
14.100,00
1.410,00
15.510,00
1, 2, 3 и 4
17.300,00
1.730,00
19.030,00
3
11.200,00
1.120,00
12.320,00
3 и 4
14.100,00
1.410,00
15.510,00
4
11.200,00
1.120,00
12.320,00

Остале повлашћене категорије

ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности; инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50-60% телесног оштећења; цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења; трајно неспособна лица за рад и привређивање; дијализирана лица; лица са лаком душевном заосталошћу; корисници права на новчану социјалну помоћ; лични и породични пензионери; незапослена лица; избегла и интерно расељена лица

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
10.900,000
1.090,000
11.990,000
1 и 2
11.200,000
1.120,000
12.320,000
1, 2 и 3
18.900,000
1.890,000
20.790,000
1, 2, 3 и 4
24.900,000
2.490,000
27.390,000
3
11.200,000
1.120,000
12.320,000
3 и 4
18.900,000
1.890,000
20.790,000
4
11.200,000
1.120,000
12.320,000

3.4. Цена годишње календарске електронске карте у претплати за календарску годину:

Лица старија од 65 година

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1, 2, 3 и 4
370,00
37,00
407,00

4. Доплатна електронска карта за експресну линију "Београд-Обреновац" и папирна месечна резервација на приградским линијама

4.1. Цена доплатне електронске карте за експрес линију "Београд – Обреновац" износи:

Врста карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

Доплатна месечна електронска карта
1.000,00
100,00
1.100,00
Доплатна полумесечна електронска карта
590,91
59,09
650,00
Доплатна годишња електронска карта (365 дана)
11.000,00
1.100,00
12.100,00

4.2. Цена папирне месечне резервације на приградским линијама износи:

Врста карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

Папирна месечна резервација за један смер која важи радним данима у дневном саобраћају
454,55
45,45
500,00
Папирна месечна резервација за један смер која важи радним данима и викендом у дневном саобраћају
600,00
60,00
660,00

На основу Решења о измени Решења о утврђивању ценe услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Службени лист града Београда бр. 95/20) које се примењује од 20. августа 2020. године, извршена је измена цене посебне карте у ИТС тако да гласи:

5. Посебна карта у ИТС:

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

4.545,45
454,55
5.000,00

6. Превоз пртљага

За превоз пртљага већих димензија корисник је обавезан да додатно купи карту ван режима претплатне или папирну карту код возача, за одговарајући број зона.

7. Попуст у продаји електронских карата

Број требованих електронских карата у претплати за категорију запослени

Висина попуста – проценат

од 30 до 199
3%
од 200 до 1.000
5%
од 1.001 до 2.000
10%
од 2.001-7000
15%
7001-10.000
20%
10.001 и више
25%

8. Цене издавања бесконтактних смарт картица и начин плаћања услуге превоза у новом систему наплате

A. Цена издавања бесконтактних смарт картица:

Врста картице

Цена без ПДВ
Износ обрачунатог ПДВ (20%)
Цена издавања картице(дин)

Рок важења картице

Персонализована пластична смарт картица
208,33
41,6
250,0
три године
Неперсонализована пластична смарт картица
208,33
41,6
250,0
три године
Неперсонализована папирна смарт картица
33,33
6,67
40,00
активира се моментом куповине на киоску и важи до истека купљене дневне временске карте
За ученике који похађају основне школе (који нису старији од 17 година) и специјалне основне школе (а нису старији од 19 година) на територији града Београда, а које су у систему образовања Републике Србије, прво издавање персонализоване картице је бесплатно, а свако наредно према ценама утврђеним овим решењем. Трошкове прве израде персонализованих картица сноси надлежна организациона јединица Градске управе града Београда.
208,33
41,67
250,00
Најдуже до осам година
За ученике са пребивалиштем на територији града Београда (који нису старији од 17 година) и специјалне основне школе (а нису старији од 19 година) а похађају основне школе ван територије града Београда, односно у иностранству или похађају испоставе школа на територији града Београда, свако издавање персонализоване картице се наплаћује према ценама утврђеним овим Решењем.
208,33
41,67
250,00
Најдуже до осам година

B. Начин плаћања услуге превоза у ИТС:

1. Бесконтактним смарт картицама

 

Персонализованом пластичном смарт картицом
Куповином електронске карте у претплати, која се уписује у меморију персонализоване пластичне смарт картице, у висини цене утврђене овим решењем за месечну, полумесечну и годишњу и календарску годишњу електронску карту у претплати за одређену категорију корисника и зону коришћења у оквиру ИТС.
Неперсонализованом пластичном смарт картицом
Валидацијом картице у возилу при чему се умањује новчани износ уписан у меморији картице за цену изабране основне временске карте утврђене овим Решењем у зависности од зоне коришћења у оквиру ИТС.
Неперсонализованом папирном смарт картицом
Куповином изабране дневне временске карте која се уписује у меморију неперсонализоване папирне смарт картице
Напомена: Бесконтактна смарт картица допуњује се новчаним износом, одабраним од стране корисника, који се електронски уписује у меморију картице и то:Неперсонализована пластична смарт картица неограничен број пута и то; максимални износ једне трансакције (допуне) износи 2.500,00 динара, а максимални тренутни износ на картици не може бити већи од 5.000,00 динара. За сваку трансакцију (допуну) од 1.000,00 динара или више кориснику се одобрава једнократни попуст по трансакцији у износу од 100,00 динара.Неперсонализована папирна смарт картица једнократно, у износу цене изабране дневне временске карте.Новчани износ који је електронски уписан на картицу (уплаћена средства) може се искористити за плаћање услуге превоза или пребацити на другу смарт картицу, али не може бити враћен кориснику.Допуна картица врши се на продајним местима одређеним за ову сврху.Папирне смарт картице купљене до 31. јануара 2015. године од 1. фебруара 2015. године не могу се допуњавати. Средства преостала на овим картицама могу се пребацити на нове пластичне смарт картице које се обезбеђују о трошку корисника
2. Куповином папирне карте у возилу
Купује се у возилу код возача по цени утврђеној овим решењем
3. Куповином посебне карте
Купује се код контролора по цени утврђеној овим решењем
Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.