ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Остале услуге  | Технички преглед  |

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

У савременом опремљеној гаражи, ЈКП ГСП „Београд" врши технички преглед аутобуса, аналогних и дигиталних тахографа.

Адреса: Технички центар ГСП

Др Агостина Нета бр.1

Нови Београд

Све информације можете добити на телефоне: 011/22-79-056 или 064/880-21-27

I Утврђује се Ценовник за обављање услуга техничког прегледа возила, прегледа аналогног и дигиталног тахографа и радног сата техничара:

Редни број Врста возила Основна цена ПДВ 20% Продајна цена
1. Преглед аутобуса чија НДМ не прелази 5 тона 7.500,00 1.500,00 9.000,00
2. Преглед аутобуса чија НДМ прелази 5 тона 9.500,00 1.900,00 11.400,00
3. Преглед аналогног тахографа 5.000,00 1.000,00 6.000,00
4. Преглед дигиталног тахографа 10.000,00 2.000,00 12.000,00
5. Радни сат техничара 1.000,00 200,00 1.200,00

II Цене услуга техничког прегледа возила су исте за редовне, ванредне и контролне техничке прегледе.

1. Продајна цена услуга је са урачунатим порезом на додату вредност.
2. Поновљени технички преглед је бесплатан, ако се утврђени недостаци отклоне у року од 7 (седам) дана од дана прегледа.
3. На цене услуга из дела I ове одлуке, директор Предузећа може одобрити попуст посебном одлуком.
4. Све услуге прегледа из дела I ове одлуке за ЈКП ГСП „Београд", Технички центар ГСП обавља без накнаде.
5. Ова одлука се примењује почев од 04.07.2022. године.
6. Даном примене ове одлуке, престаје да важи Одлука број 545 од 11.01.2019. године.
7. О извршењу ове одлуке стараће се шеф Техничког центра ГСП и директор ОЈ „Финансије".

III Услуге техничког прегледа возила и прегледа аналогног и дигиталног тахографа врше се од понедељка до суботе, у периоду од 7:00 - 15:00 часова.

Контакт телефони
Комуникација са корисницима
011/366-4000
Андроид апликација

licenca

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.