ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Информације  | Сагласност  |

ОБАВЕШТЕЊЕ

Уколико желите да се пријавите за посао, и имате возачку дозволу Д категорије, или возачку дозволу Ц категорије, a желите да полажете за Д категорију о трошку ЈКП ГСП „Београд", уз загарантован посао након стицања потребне дозволе, молимо Вас да попуните онлајн формулар за пријаву за запослење у компанији ЈКП ГСП „Београд", или нам пошаљите Вашу професионалну биографију.

Само ће кандидати који дају сагласност да се њихови подаци могу обрађивати у складу са Законом о заштити података и личности, моћи да наставе са попуњавањем онлајн формулара, тј. моћи ће да пошаљу своју професионалну биографију. Ваша пријава ће бити директно прослеђена Кадровској служби. Искористите идеалну шансу, постаните део успешног тима. Након уношења података кликните на дугме „Сагласан - настави на пријаву".

САГЛАСНОСТ

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС" бр. 87/2018), дајем Руковаоцу подацима - привредном друштву ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 29, 11000 Београд, МБ 07022662, ПИБ 100049398 следећу сагласност:

Да руковалац моје личне податке, и то:
 • име и презиме
 • адреса
 • град
 • држава
 • контакт телефон
 • мобилни
 • е-маил
 • образовање
 • возачка дозвола
може обрађивати у поступку регрутације, селекције и пријема кандидата у радни однос, односно у сврхе запошљавања и закључења одговарајућих уговора о радном ангажовању кандидата по основу активних и будућих огласа. Наведени подаци чуваће се до завршетка конкурса за пријем у радни однос. Уколико се достављени подаци обрађују и у будуће у сврхе селекције и пријема кандидата по основу будућих конкурса, ти подаци ће се чувати у складу са Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања бр 1406 од 29.01.2016. године.

Подаци који се обрађују по основу ове сагласности користиће се у складу са интерним процедурама и заштитом тајности података, само у напред наведене сврхе од стране овлашћених лица руковаоца.

Својим потписом на овом документу потврђујем да сам упознат:
 • Да имам право на опозив овде дате сагласности из оправданог разлога и то писаним путем, који неће утицати на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива (а у ком случају сам обавезан у складу са Законом о заштити података о личности да руковаоцу података надокнадим штету и оправдане трошкове), као и да имам право приступа, исправке, брисања погрешних података, ограничења обраде, права на преностивост података, права на приговор руковаоцу подацима, као и право на приговор Поверенику у складу са условима из Закона о заштити података о личности;
 • Да ће случају обраде података о личности у друге сврхе, руковалац пре започињања даље обраде бити у обавези да ми достави податке о тој другој сврси;
 • Са условима коришћења датих података, дајем сагласност за обраду истих од стране Кадровске службе ЈКП ГСП „Београд", као и за достављање својих података овлашћеним службама, установама, корисницима када је то законом прописана обавеза за Руковаоца у складу са законом.
 • Да се за све информације могу обратити именованом Лицу за заштиту података о личности Марији Петковић-Адровић, запосленој на радном месту водећи стручни сарадник у Кадровској служби, број телефона 064/838-1139 или на мејл адресу marija.petkovic@gsp.co.rs .
Контакт телефони
Комуникација са корисницима
011/366-4000
Андроид апликација

licenca

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.