ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА КУХИЊУ (ЦПВ ознака: 39220000 - Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство) ВНД-50/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
02.06.2022. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услуга: Обука запослених - екстерно (ЦПВ ознака: 80400000 - Услуге образовања одраслих и друге услуге образовања) ВНУ-33/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
03.06.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ОСОВИНСКОГ СКЛОПА ТРАМВАЈА БЕЗ РЕДУКТОРА (ЦПВ ознака: 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-44/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
13.06.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај ВНД-38/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
30.05.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на замени трамвајских колосека Блок 45 спољни круг ВНР-43/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
01.06.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОВЕСНА ОПРЕМА ТРАМВАЈСКЕ И ТРОЛЕЈБУСКЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ (ЦПВ ознака: 34946000 - Материјал и делови за изградњу железничких колосека) ВНД-48/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
06.06.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ОБЈЕКАТА ВНД-45/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
01.06.2022. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – добра: ЕЛЕКТРОНИКА ЗА АУТОБУСЕ ВНД-39/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
31.05.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Отклањање кварова на топловодној мрежи ВНУ-28/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
23.05.2022. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Проширено одржавање ORACLE EBS ВНУ-37/22
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
24.05.2022. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.