ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Стакла и огледала за возила ВНД-120/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
23.08.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ГУМЕНИ СЕГМЕНТИ ЗА ТОЧАК ТИПА BOCHUM 4 (ЦПВ ознака 34631400 - Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-112/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.08.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ ОПТИЧКЕ МРЕЖЕ ГСП-а (ЦПВ ознака: 50324100 - Услуге одржавања система) ВНУ-117/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.08.2021. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Униформе за запослене (ЦПВ ознака: 18110000 - Радна одећа) ВНД-123/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
24.08.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Праћење кретања електро аутобуса и рада пуњача за електро аутобусе ВНУ-118/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
19.08.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добара: Карданска вратила за аутобусе, тролејбусе и трамваје (ЦПВ ознака: 34320000 Механички резервни делови, осим мотора И делова мотора) ВНД-127/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
23.08.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добара: Куповина машине за прање и одмашћивање делова ВНД-119/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.08.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Еталонирање мерила и уређаја за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара (ЦПВ ознака: Радови на изградњи електроенергетских водова) ВНУ-125/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.08.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови кочног система за трамваје (ЦПВ ознака: 34630000 – Делови железничких или трамвајских локомотива или шинских возила; опрема за контролу железничког саобраћаја) ВНД-108/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
30.08.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка склопа и уземљења точка трамваја CAF (ЦПВ ознака: Услуге поправке и одржавања за одређене делове возила) ВНУ-103/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
19.08.2021. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.