ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Информације  | Огласи  |

ОГЛАСИ

 
27.10.2022.
ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' позива све зантересоване кандидате који поседују возачку дозволу Ц категорије, да се пријаве за похађање обуке за возача Д категорије.
Трошкове обуке сносиће ЈКП ГСП ''Београд'', уз уговорну обавезу да кандидат након завршене обуке заснује радни однос на одређено време на 24 месеца у ЈКП ГСП ''Београд''.
Заинтересовани кандидати могу лично или путем поште да доставе молбе на адресу ЈКП ГСП ''Београд'', Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд. 
Уз молбу доставити: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Све потребне информације о обуци могу се добити у Кадровској служби ЈКП ГСП ''Београд'' на број телефона 011/366-4317.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


27.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП ''Београд'' оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима возача аутобуса и тролејбуса
Позивају се сви заинтересовани да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП ''Београд'', Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
  • Стручна спрема – средње образовање - III, IV и V степен
  • Возачка дозвола Д категорије
  • Тахографска картица или потврда о поднетом захтеву
  • Сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача
  • Са или без радног искуства

Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију тахографске картице или потврде о поднетом захтеву, сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


07.12.2016.

(и даље)
ОБАВЕШТЕЊЕ
Дозвола за управљање трамвајем
Обуку организује Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), а спроводи ЈКП ГСП ''Београд'' према Програму из Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденције за возача трамваја, и то у трајању од 10 дана (60 часова), за теоријски део и 43 дана (90 часова) за практични део. Теоријски део испита полагаће се у Агенцији за безбедност саобраћаја, док ће практични део полагати у ГСП пред комисијом чији ће чланови бити из Агенције и ГСП.
Кандидати који буду положили испит подносе Агенцији захтев за издавање дозволе. Поред положеног испита, законом је предвиђено, да возач мора да има најмање 21 годину, да поседује важећу возачку дозволу најмање ''Б'' категорије, да је здравствено способан и да нема изречене мере забране управљања моторним возилом. Дозволу издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од 5. година.


Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.